Σάββατο 09 Σεπτέμβριος 2017

Ώρα: Αίθουσα 7A - 0.1 Αίθουσα 7A - 0.2 Αίθουσα 7A - 0.4 Αίθουσα 7A - 1.1 Αίθουσα 7A - 1.2 Αίθουσα 7A - 1.3 Αίθουσα ΔΙΕΠ Αίθουσα Συνεδ Αμφιθέατρο 1 Αμφιθέατρο 2 Αμφιθέατρο 3 Αμφιθέατρο 7ΑΏρα:
09:00 MBNA                       09:00
10:00  "                        10:00
11:00  "                        11:00
12:00  "                        12:00
13:00  "                        13:00
14:00  "                        14:00
15:00  "                        15:00
16:00  "                        16:00
17:00                         17:00
18:00                         18:00