Τρίτη 12 Σεπτέμβριος 2017

Ώρα: Αίθουσα 7A - 0.1 Αίθουσα 7A - 0.2 Αίθουσα 7A - 0.4 Αίθουσα 7A - 1.1 Αίθουσα 7A - 1.2 Αίθουσα 7A - 1.3 Αίθουσα ΔΙΕΠ Αίθουσα Συνεδ Αμφιθέατρο 1 Αμφιθέατρο 2 Αμφιθέατρο 3 Αμφιθέατρο 7ΑΏρα:
09:00                         09:00
10:00                         10:00
11:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΔ                       11:00
12:00  "                        12:00
13:00  "                        13:00
14:00                         14:00
15:00                         15:00
16:00                         16:00
17:00                         17:00
18:00                         18:00