Ιανουάριος 2018 - Αίθουσες - Αίθουσα 7A - 0.1

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
1 

 
2 
16:00~20:00 EMB
 
3 
16:00~20:00 EMB
 
4 

 
5 
14:00~17:00 Ε&Ν
 
6 

 
7 

 
8 
15:00~18:00 ΒΙΟ
 
9 
09:00~12:00 Ε&Ν
13:00~15:00 Ο&Ο
16:00~20:00 EMB

 
10 
11:00~13:00 O&O
13:00~15:00 ΒΠΛ
16:00~20:00 EMB

 
11 
10:00~14:00 ΒΠΛ
14:00~16:00 ΒΠΛ

 
12 
09:00~12:00 Ε&Ν
16:00~19:00 Παρ

 
13 

 
14 

 
15 
10:00~13:00 ΒΠΛ
15:00~18:00 ΒΙΟ

 
16 
09:00~12:00 Ε&Ν
13:00~15:00 Ο&Ο
16:00~20:00 EMB

 
17 
10:00~13:00 ΒΠΛ
13:00~15:00 ΒΠΛ
16:00~20:00 EMB

 
18 
10:00~13:00 ΒΠΛ
 
19 
09:00~12:00 Ε&Ν
15:00~19:00 ΒΠΛ

 
20 

 
21 

 
22 
12:00~14:00 Ο&Ο
15:00~18:00 ΒΙΟ

 
23 
09:00~12:00 Ε&Ν
13:00~15:00 Ο&Ο
16:00~20:00 EMB

 
24 
09:00~11:00 ΜΒΝ
13:00~15:00 ΒΠΛ
16:00~20:00 EMB

 
25 
10:00~12:00 MBNA
 
26 
09:00~12:00 Ε&Ν
 
27 
10:00~18:00 Σεμ
 
28 

 
29 
10:00~12:00 MBNA
15:00~18:00 ΒΙΟ

 
30 
14:00~19:00 MBNA
 
31 
10:00~12:00 ΒΠΛ
13:00~15:00 ΒΠΛ
16:00~19:00 ΕΜΒ